PIERWSZA WIZYTA

Podczas pierwszego spotkania, dowiadujemy się o sobie nawzajem wszystkiego,
co niezbędne do podjęcia owocnej współpracy ukierunkowanej na osiągnięcie wspólnie postawionego celu terapii!

Wizyta obejmuje analizę składu ciała metodą BIA (bioimpedentacji elektrycznej) na medycznym sprzęcie TANITA, następnie wypełniamy dokładny wywiad żywieniowo zdrowotny na temat preferencji żywieniowych, stylu życia, przebytych chorób. W trakcie pierwszej wizyty również ustalamy indywidualny plan działania i określamy cele jakie chcemy osiągnąć.

Wizyta trwa około 60 minut.

OKREŚLAMY PROBLEM

DIAGNOZUJEMY

WYZNACZAMY CELE

DZIAŁAMY!

1

OKREŚLAMY PROBLEM

Pierwszym krokiem jaki wykonujemy jest określenie z czym pacjent do nas przychodzi. Przeprowadzamy szczegółową rozmowę, aby poznać pacjenta jak najlepiej. Uważnie słuchamy, aby sprostać oczekiwaniom i stworzyć skuteczną terapię.

2

DIAGNOZUJEMY

Niezbędnym elementem składającym się na skuteczny plan żywieniowy jest właściwa diagnostyka. Analizując stan zdrowia pacjenta, nasi specjaliści zlecą bądź wykonają niezbędne badania, których wyniki umożliwią maksymalne dostosowanie zaleceń, zwiększając tym samym skuteczność działań!

3

WYZNACZAMY CELE

Aby osiągnąć cel, najpierw trzeba go jasno sprecyzować. Nasi specjaliści wyjaśnią jakich efektów możemy spodziewać po określonych działaniach. Nie ma rzeczy niemożliwych, potrzeba tylko odpowiedniego czasu na ich osiągnięcie.

4

DZIAŁAMY!

Tworzymy indywidualny plan terapeutyczny a następnie skutecznie wdrażamy go w życie pacjenta!

WIZYTY KONTROLNE

Dajemy pacjentowi komfort stałej opieki. Pierwsza wizyta kontrolna odbywa się dwa tygodnie po rozpoczęciu indywidualnego planu żywieniowego, druga ustalana jest po miesiącu od rozpoczęcia działania.  Częstotliwość  kolejnych wizyt kontrolnych ustalamy indywidualnie z każdym pacjentem, w zależności od jego potrzeb oraz możliwości czasowych.

Podczas wizyty kontrolnej również przeprowadzamy analizę składu ciała i kontrolujemy postępy,
wprowadzamy ewentualne zmiany do planu i działamy dalej.

Należy pamiętać, że regularne kontrolowanie postępów terapii zwiększa motywację do stosowania zdrowych nawyków, tym samym zwiększając indywidualne postępy i efektywność działania.

Wizyta trwa około 30 min.

SPRAWDZAMY POSTĘPY 

KONTROLUJEMY 

DZIAŁAMY 

MOTYWUJEMY! 

SPRAWDZAMY POSTĘPY

Podczas wizyty kontrolnej, sprawdzamy czy zastosowany plan żywieniowy odnosi oczekiwany skutek. Monitorujemy stan pacjenta, dokonując kontrolnych badań diagnostycznych i pomiarów antropometrycznych. Podczas każdej wizyty wykonujemy kontrolną analizę składu ciała aby sprawdzić komponenty masy ciała pacjenta i wpływ zastosowanej diety. Dodatkowo podczas wizyt kontrolnych, w razie potrzeby, wykonujemy kontrolne badania gospodarki lipidowej i węglowodanowej, oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

KONTROLUJEMY

Kontrolujemy szybkość postępów. Otrzymane rezultaty porównujemy z założeniami, które postawiliśmy sobie i pacjentowi podczas pierwszego spotkania. Sprawdzamy, jakie trudności przynosi pacjentowi zmiana stylu życia w zakresie modyfikacji diety.

DZIAŁAMY

Rozwiązujemy ewentualne problemy i trudności, modyfikujemy plan żywieniowy w celu zwiększenia jego skuteczności.

MOTYWUJEMY

Motywujemy i skutecznie wspieramy pacjenta w walce o lepszą wersję siebie. Rozmawiamy z pacjentem, rozwiązujemy zaistniałe problemy, oferujemy wsparcie psychodietetyka, oraz stały kontakt telefoniczny i mailowy ze specjalistą prowadzącym.