FARMAKOGENETYKA

Badanie farmakogenetyczne analizuje predyspozycje genetyczne organizmu umożliwiające zaplanowanie skutecznej farmakoterapii oraz optymalizację procesu leczenia pacjenta.

W DNA zapisane są informacje, dzięki którym możliwa jest ocena prawdopodobnej odpowiedzi organizmu na planowaną terapię oraz dostosowanie jej do indywidualnych predyspozycji pacjenta. Dzięki wynikom badania eliminowane jest ryzyko przyjmowania niewłaściwych leków, czy skutków ubocznych ich przyjmowania oraz skraca się potencjalny okres leczenia.

OPIS BADANIA

Celem badania jest wykorzystanie informacji o predyspozycjach genetycznych do przewidywania skuteczności farmakoterapii oraz optymalizacji procesu leczenia pacjenta. W ludzkim genotypie zapisana jest nie tylko podatność na choroby, ale także konkretne predyspozycje do metabolizowania leków. Badania wskazują, że aż 20% pacjentów ambulatoryjnych doświadcza działań niepożądanych związanych z farmakoterapią, a skutki uboczne leków są przyczyną hospitalizacji ok. 10% pacjentów. Analiza predyspozycji w tym zakresie pomaga skrócić okres hospitalizacji w przypadku pacjentów leczonych klinicznie, dzięki precyzyjnie dobranej dawce leku.

Oferujemy analizę izoenzymu CYP2D6 (metabolizm leków stosowanych głównie w leczeniu depresji, schizofrenii i różnego rodzaju psychoz) oraz CYP2C19 (metabolizm leków stosowanych w leczeniu bólu i chorób układu naczyniowo-krążeniowego).

Badanie farmakologiczne to test zlecany przez lekarza. Analiza farmakogenetyczna jest skierowana głównie do pacjentów, którzy:
  • są w trakcie leczenia onkologicznego i przyjmują leki onkologiczne
  • przyjmują leki w trakcie terapii kardiologicznej
  • przyjmują leki gastrologiczne
  • przyjmują leki w trakcie terapii psychiatrycznej
  • posiadają schorzenia neurologiczne i przyjmują leki na te schorzenia
 Korzyści wynikające z wykonania badania:
Wyniki badania umożliwiają przygotowanie optymalnej i skutecznej terapii farmakologicznej poprzez analizę genów pacjenta, mających bezpośredni wpływ na metabolizm konkretnych substancji leczniczych. Dzięki badaniu możliwe są:

  • zwiększenie szans na podjęcie przez lekarza właściwej decyzji dotyczącej dawkowania leku – co w konsekwencji zwiększa szansę na skuteczną i bezpieczną farmakoterapię
  • eliminacja potencjalnego ryzyka dot. przyjmowania niewłaściwych leków, skutków ubocznych ich przyjmowania, a w skrajnych przypadkach poważnego uszczerbku na zdrowiu z powodu stosowania niewłaściwych leków
  • potencjalne skrócenie hospitalizacji w przypadku pacjentów leczonych klinicznie, dzięki precyzyjnie dobranej dawce leku
Wynik raportu w formie badania zawiera:
  • dokładną informację o analizowanych genach
  • indywidualną interpretację genów wraz z komentarzem farmakologa dotyczącym dawek obecnie stosowanych leków (jeżeli informacje o stosowanych lekach zostaną dostarczone)

PRZEBIEG BADANIA

Badanie farmakogenetyczne kilka minut. Jest bezbolesne i bezinwazyjne.
1. Materiał genetyczny pobierany jest z nabłonka poprzez potarcie patyczkiem wymazowym wewnętrznych stron policzków.
2. Materiał poddawany jest analizie laboratoryjnej. Wynik badania i zalecenia żywieniowe są gotowe w ciągu 4 tygodni.

Uwaga: Aby odpowiednio przygotować się do badania, należy przez minimum 60 minut przed wykonaniem wymazu powstrzymać się od jedzenia i picia.