Podstawowe badanie diagnostyczne w FIT UP CLINIC, to analiza składu ciała (wykonana za pomocą specjalistycznego analizatora medycznego TANITA), dzięki której możemy monitorować komponenty masy ciała pacjenta na każdym etapie działań terapeutycznych.

Analizy składu ciała dokonujemy podczas pierwszej wizyty (lub w szczególnych przypadkach – w innym bliskim, ustalonym terminie) i na każdej wizycie kontrolnej.
Wyniki analizy składu ciała pozwalają unaocznić pacjentowi wpływ nawyków żywieniowych na organizm, dają podstawy do rozpoczęcia działań w kierunku zmiany stylu życia w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta (w celu przyrostu lub utraty masy ciała, albo też np. w celu zwiększenia masy mięśniowej)
Monitorowanie składu ciała jest najlepszym sposobem by pokazać pacjentowi korzyści, jakie może odnieść w trakcie procesu terapeutycznego, tym samym pacjent może czuć się bardziej zmotywowany i usatysfakcjonowany osiąganymi rezultatami, które potwierdza wynik analizy.
Jednocześnie jest to świetne narzędzie dla naszych specjalistów, ponieważ weryfikuje skuteczność zastosowanych działań, pozwala na ich stałą kontrolę i ewentualne modyfikacje w celu zwiększenia efektywności.

Na czym polega badanie?

Badanie jest krótkie, bezbolesne, całkowicie bezinwazyjne.

Trwa około 20-30 sekund.

Podczas badania, pacjent staje na wadze analizatora (tak jak na zwykłej domowej wadze) równomiernie ustawiając bose stopy na elektrodach pomiarowych.

Rozpoczyna się analiza składu ciała, podczas której wykorzystywana jest metoda bioelektrycznej impedancji BIA (ang. Body Impedance Analysis). Metoda ta polega na pomiarze oporu tkanek za pomocą przepływu prądu o niskim natężeniu.

Tkanka tłuszczowa, ze względu na niewielką zawartość wody, stawia większy opór w przepływie prądu, dlatego też łatwo określić jej zawartość za pomocą używanego przez nas analizatora.

Metoda BIA określa zawartość tkanki tłuszczowej w masie ciała, a także masę beztłuszczową (kości, mięśnie i stopień nawodnienia organizmu)
Pomaga określić także zawartość wiscelarnej tkanki tłuszczowej (tkanki tłuszczowej zgromadzonej w okolicach brzucha – ważnych narządów wewnętrznych, która znacząco wpływa na ich funkcjonowanie).

Zalecenia przed badaniem:

Badanie najlepiej wykonywać na czczo, a jeżeli nie jest to możliwe minimum 3-4h od ostatniego posiłku.

W dniu badania pacjent nie powinien podejmować intensywnego wysiłku fizycznego

W dobie poprzedzającej badanie, pacjent nie powinien spożywać alkoholu i kawy oraz napojów energetycznych.

Przyjmowanie środków diuretycznych powinno zostać wstrzymane na 7 dni przed planowanym badaniem (jeżeli stan zdrowia na to pozwala).

Podczas pomiaru pacjent musi mieć bose stopy, w związku z czym nie należy używać kremów do stóp minimum 12h przed badaniem.

Aby osiągnąć jak najbardziej wiarygodne wyniki badania, jeśli to możliwe, najkorzystniej przystąpić do pomiaru w samej bieliźnie, w wyjątkowych przypadkach nie jest to koniecznością.

Aby uniknąć zakłóceń pomiarowych, należy zdjąć wszystkie części garderoby zawierające elementy metalowe (guziki, pasek, suwaki)

Podczas badania nie pacjent nie może korzystać z telefonu komórkowego

Badanie jest nieinwazyjne i bezbolesne, po jego przeprowadzeniu nie ma żadnych wskazań medycznych odnośnie dalszego postępowania w dniu diagnostyki.

Przeciwwskazania do badania:

W związku z tym, iż podczas badania wykorzystywany jest prąd o niskim natężeniu, dla bezpieczeństwa pacjentów i rzetelności pomiaru, nie wykonujemy analizy składu ciała:

kobietom ciężarnym

osobom z wszczepionym rozrusznikiem serca

osobom z metalowymi implantami, klipsami

Analizator składu ciała w naszej klinice, spełnia wszelkie wymagania zgodnie z europejskimi normami i dyrektywami NAWI i MDD, posiada także odpowiednie atesty (Medical Approved) potwierdzające bezpieczeństwo i przeznaczenie medyczne. Dlatego też badanie składu ciała w FIT UP CLINIC jest całkowicie bezpieczne i rzetelne.